Om Ölands Idrottsgala

Arrangör:

Ölands Idrottskrets i samarbete med Ölandsbladet Initiativet till Ölands Idrottsgala togs av Ölandsbladet efter kontakt med Ölands Idrottskrets. Syftet är att lyfta fram idrottsrörelsen och föreningslivet på Öland och därmed även öka uppmärksamheten kring öländska idrottsprestationer.

Förhoppningen är också att det skall bli en trevlig och festlig kväll där alla öländska idrottsutövare och ledare träffas vid sidan av idrotten.

Tack vare Sparbanksstiftelsen Öland så har vi fått möjlighet att genomföra Ölands Idrottsgala.